پیگیری سفارشها

 اگر سفارش خود را قبل از 11 صبح روزهای غیر تعطیل ثبت کرده اید، میتوانید بعد از ساعت 16 همانروز سفارش خود را پیگیری کنید.

 اگر سفارش خود را بعد از 11 صبح ثبت کرده اید، میتوانید بعد از ساعت 16 روز بعد (غیر تعطیل) سفارش خود را پیگیری کنید.

مراحل پیگیری بترتیب زیر است:

  1. وارد حساب کاربری خود شوید.
  2. "تاریخچه و جزئیات سفارش" را انتخاب کنید.
  3. بر روی دکمه "جزئیات سفارش" مربوط به سفارش مورد نظر خود کلیک کنید.
  4. شماره مربوط به "شماره پیگیری" را در قسمت پایین صفحه کپی کنید. ( اگر شماره پیگیری خالی بود چند ساعت بعد دوباره چک کنید)
  5. وارد سایت رهگیری پستی شوید.
  6. "شماره پیگیری" کپی شده در مرحله قبل را در این سایت وارد کرده و از موقعیت سفارش ارسالی خود در اداره پست مطلع شوید.